สวัสดี EP.08
เคยมีคนบอกว่า "หากจะให้อะไรแก่ใครสักคน จงให้วิชาความรู้" IST Yellow ฉบับนี้เราได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ของคณะ IST ของเรา ท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ร่วมสนับสนุนห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ทางระบบเน็ตเวิร์ก ที่เกิดเป็น Space ให้กับนักศึกษาและบุคคลต่างๆ ที่มีความสนใจ ได้คิดค้น ทดลอง วิจัย หรือกระทั่งการซ้อมผีมือของนักศึกษา ก่อนเข้าสู่ ภาคอุตสาหกรรม ทางทีมงาน จึงมีความสนใจในมุมมอง และทัศนคติของผู้ชายคนนี้ "คุณรชา เพริศพิพัฒน์"
“เอนจิเนียร์ต้องรู้ลึกถึงแก่น เทคโนโลยี ถ้าสักแต่สะสมชั่วโมงบิน จนชำนาญหน้างาน อย่างเดียว พอเทคโนโลยีเปลี่ยน ตัวเองก็หมดค่า”

Who are you?

"คุณรชา เพริศพิพัฒน์" กรรมการผู้จัดการบริษัทราเน็ทจำกัด ผู้เป็นเจ้าของศูนย์อบรม Cisco Network ชั้นนำของไทย ได้มองเห็นถึงโอกาสในการร่วมพัฒนาศักยภาพ ให้กับนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครือข่าย ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านนี้ กำลังต้องการบุคลากรที่มีความสามารถพร้อมลงสนามในภาคอุตสาหกรรม อยู่เป็นจำนวนมาก ด้วยเจตนาจึงเกิดความร่วมมือกันระหว่าง คุณรชา และคณะ IST ของเรา ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการศึกษา และติดปีกทางปัญญาเพื่อก้าวเข้าสู่ความ เป็นมืออาชีพ อย่างแท้จริง
ทำไมต้องเรียนรู้ ระบบเครือข่าย : " เพราะทุกวันนี้ เทคโนโลยีมันอยู่กับตัวเรา " " เพราะมันเข้ามาในชีวิตประจำวันของคุณโดยไม่รู้ตัว เรามีการใช้มันมากขึ้น เช่น การซื้อของ Online ที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การให้บริการจึงต้อง สามารถตอบสนองและรองรับ กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว เพราะอย่างนี้มันจึงเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งผู้ขาย ผู้ให้บริการต่างๆ ระบบ อุปกรณ์ ฯลฯ และทั้งหมดนั้น คืองานของเรา "
" องค์ความรู้ในเรื่องระบบเครือข่าย มันเริ่มจากมหาวิทยาลัย เกิดจากความรู้พื้นฐานทั้งหมด แล้วถึงจะนำมาปรับปรุงเพื่อให้ได้เปรียบ " " นั่นก็เป็นอีกเหตุผล ที่เราสนับสนุน อุปกรณ์ หรืออะไรก็แล้วแต่ มันสามารถนำไปต่อยอดได้ แต่ในการเรียนรู้เราจะไม่รู้แค่ตัวอุปกรณ์ หรือเรื่องของ Commercial Product เพราะเราจะรู้เพียงแต่เรื่อง Product นั้นๆ มันต้องได้รับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยควบคู่ไปด้วย มันจึงเป็นจุดที่องค์ความรู้ทั้ง 2 ด้านมาพบกันพอดี ซึ่งมันคือประโยชน์สูงสุด "
"คนเราไม่ได้มี ชีวิต แบบที่ ตัวเองคิด แต่มีชีวิต แบบที่ ตัวเองทำ คุณทำอะไร คุณก็ได้ แบบนั้น หลักการ มีแค่นี้เอง" รชา เพริศพิพัฒน์
สิ่งที่อยากฝากถึง นักศึกษา รุ่นใหม่ " ฝากถึงน้องๆ นักศึกษา ขอให้มีความตั้งใจ มีความรู้ เวลาสัมภาษณ์งานต้องตอบให้ฉะฉาน และ Certificate ทางด้านเทคโนโลยีเครือข่าย ก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่ใช้ในการเบิกทาง ในการทำงาน และแน่นอนว่า ส่วนสำคัญที่สุด คือความสามารถของคุณ ถ้าคุณมีความรู้ ยังไงเขาก็รับคุณเข้าทำงาน แต่ระหว่างคนที่มี Certificate มาแล้วกับการรับคนเข้ามาปั้น แล้ว ราคาค่าตัวเท่ากัน บริษัทก็คงเลือกรับคนที่มี Certificate ดีกว่า โดยหลักการ ควรจะมี เพราะมันสร้างโอกาสให้เรามากกว่า "
" สุดท้าย หากเรารักที่จะเรียนรู้ เราอาจหาหนังสือสักเล่มที่เหมาะสมกับเรา หนังสือบางเล่ม ถ้าคุณไม่มีความรู้เลยคุณก็ว่ามันยาก แต่ถ้าคุณมีความรู้ในระดับหนึ่ง คุณก็ว่ามันโอเค แต่ถ้าคุณมีความรู้มากกว่าหนังสือ คุณก็ว่ามันใช้ไม่ได้ ถ้าแนะนำก็คงให้อ่านทุกเล่มเพื่อหาไอเดีย เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ หนังสือบางเล่มอาจจะเหมาะกับเทคโนโลยีใน ยุคหนึ่ง ทุกเล่มก็อาจตอบโจทย์ได้ไม่หมด ให้อ่านแล้วนำมาเปรียบเทียบ และนำมาพิสูจน์ ด้วยตนเอง "
บทสัมภาษณ์ของ IST YELLOW ในครั้งนี้ จะเป็นเหมือนสิ่งยืนยันของผู้ที่ มีประสบการณ์จริง ในภาคอุตสาหกรรมว่า บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีนั้นเป็นที่ต้องการของ ตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก และอีกสิ่งหนึ่ง ที่เราทุกคนควรปฏิบัติอยู่เสมอ นั่นคือ การพัฒนาศักยภาพของตนเอง

 
คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IST)
(Line group : IST MUT)


All content © IST , 2016. All rights reserved.

สวัสดี EP.08 เคยมีคนบอกว่า "หากจะให้อะไรแก่ใครสักคน จงให้วิชาความรู้" IST Yellow ฉบับนี้เราได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ของคณะ IST ของเรา ท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ร่วมสนับสนุนห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ทางระบบเน็ตเวิร์ก ที่เกิดเป็น Space ให้กับนักศึกษาและบุคคลต่างๆ ที่มีความสนใจ ได้คิดค้น ทดลอง วิจัย หรือกระทั่งการซ้อมผีมือของนักศึกษา ก่อนเข้าสู่ ภาคอุตสาหกรรม ทางทีมงาน จึงมีความสนใจในมุมมอง และทัศนคติของผู้ชายคนนี้ "คุณรชา เพริศพิพัฒน์"
“เอนจิเนียร์ต้องรู้ลึกถึงแก่น เทคโนโลยี ถ้าสักแต่สะสมชั่วโมงบิน จนชำนาญหน้างาน อย่างเดียว พอเทคโนโลยีเปลี่ยน ตัวเองก็หมดค่า”
"คุณรชา เพริศพิพัฒน์" กรรมการผู้จัดการบริษัทราเน็ทจำกัด ผู้เป็นเจ้าของศูนย์อบรม Cisco Network ชั้นนำของไทย ได้มองเห็นถึงโอกาสในการร่วมพัฒนาศักยภาพ ให้กับนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครือข่าย ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านนี้ กำลังต้องการบุคลากรที่มีความสามารถพร้อมลงสนามในภาคอุตสาหกรรม อยู่เป็นจำนวนมาก ด้วยเจตนาจึงเกิดความร่วมมือกันระหว่าง คุณรชา และคณะ IST ของเรา ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการศึกษา และติดปีกทางปัญญาเพื่อก้าวเข้าสู่ความ เป็นมืออาชีพ อย่างแท้จริง
ทำไมต้องเรียนรู้ ระบบเครือข่าย : " เพราะทุกวันนี้ เทคโนโลยีมันอยู่กับตัวเรา " " เพราะมันเข้ามาในชีวิตประจำวันของคุณโดยไม่รู้ตัว เรามีการใช้มันมากขึ้น เช่น การซื้อของ Online ที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การให้บริการจึงต้อง สามารถตอบสนองและรองรับ กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว เพราะอย่างนี้มันจึงเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งผู้ขาย ผู้ให้บริการต่างๆ ระบบ อุปกรณ์ ฯลฯ และทั้งหมดนั้น คืองานของเรา "
" องค์ความรู้ในเรื่องระบบเครือข่าย มันเริ่มจากมหาวิทยาลัย เกิดจากความรู้พื้นฐานทั้งหมด แล้วถึงจะนำมาปรับปรุงเพื่อให้ได้เปรียบ " " นั่นก็เป็นอีกเหตุผล ที่เราสนับสนุน อุปกรณ์ หรืออะไรก็แล้วแต่ มันสามารถนำไปต่อยอดได้ แต่ในการเรียนรู้เราจะไม่รู้แค่ตัวอุปกรณ์ หรือเรื่องของ Commercial Product เพราะเราจะรู้เพียงแต่เรื่อง Product นั้นๆ มันต้องได้รับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยควบคู่ไปด้วย มันจึงเป็นจุดที่องค์ความรู้ทั้ง 2 ด้านมาพบกันพอดี ซึ่งมันคือประโยชน์สูงสุด "
"คนเราไม่ได้มี ชีวิต แบบที่ ตัวเองคิด แต่มีชีวิต แบบที่ ตัวเองทำ คุณทำอะไร คุณก็ได้ แบบนั้น หลักการ มีแค่นี้เอง" รชา เพริศพิพัฒน์
สิ่งที่อยากฝากถึง นักศึกษา รุ่นใหม่ " ฝากถึงน้องๆ นักศึกษา ขอให้มีความตั้งใจ มีความรู้ เวลาสัมภาษณ์งานต้องตอบให้ฉะฉาน และ Certificate ทางด้านเทคโนโลยีเครือข่าย ก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่ใช้ในการเบิกทาง ในการทำงาน และแน่นอนว่า ส่วนสำคัญที่สุด คือความสามารถของคุณ ถ้าคุณมีความรู้ ยังไงเขาก็รับคุณเข้าทำงาน แต่ระหว่างคนที่มี Certificate มาแล้วกับการรับคนเข้ามาปั้น แล้ว ราคาค่าตัวเท่ากัน บริษัทก็คงเลือกรับคนที่มี Certificate ดีกว่า โดยหลักการ ควรจะมี เพราะมันสร้างโอกาสให้เรามากกว่า "
" สุดท้าย หากเรารักที่จะเรียนรู้ เราอาจหาหนังสือสักเล่มที่เหมาะสมกับเรา หนังสือบางเล่ม ถ้าคุณไม่มีความรู้เลยคุณก็ว่ามันยาก แต่ถ้าคุณมีความรู้ในระดับหนึ่ง คุณก็ว่ามันโอเค แต่ถ้าคุณมีความรู้มากกว่าหนังสือ คุณก็ว่ามันใช้ไม่ได้ ถ้าแนะนำก็คงให้อ่านทุกเล่มเพื่อหาไอเดีย เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ หนังสือบางเล่มอาจจะเหมาะกับเทคโนโลยีใน ยุคหนึ่ง ทุกเล่มก็อาจตอบโจทย์ได้ไม่หมด ให้อ่านแล้วนำมาเปรียบเทียบ และนำมาพิสูจน์ ด้วยตนเอง "
บทสัมภาษณ์ของ IST YELLOW ในครั้งนี้ จะเป็นเหมือนสิ่งยืนยันของผู้ที่ มีประสบการณ์จริง ในภาคอุตสาหกรรมว่า บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีนั้นเป็นที่ต้องการของ ตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก และอีกสิ่งหนึ่ง ที่เราทุกคนควรปฏิบัติอยู่เสมอ นั่นคือ การพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ISTYELLOW บทสัมภาษณ์ที่ ผ่านมา

 
คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IST)
(Line group : IST MUT)

สวัสดี EP.08 เคยมีคนบอกว่า "หากจะให้อะไรแก่ใครสักคน จงให้วิชาความรู้" IST Yellow ฉบับนี้เราได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ของคณะ IST ของเรา ท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ร่วมสนับสนุนห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ทางระบบเน็ตเวิร์ก ที่เกิดเป็น Space ให้กับนักศึกษาและบุคคลต่างๆ ที่มีความสนใจ ได้คิดค้น ทดลอง วิจัย หรือกระทั่งการซ้อมผีมือของนักศึกษา ก่อนเข้าสู่ ภาคอุตสาหกรรม ทางทีมงาน จึงมีความสนใจในมุมมอง และทัศนคติของผู้ชายคนนี้ "คุณรชา เพริศพิพัฒน์"
“เอนจิเนียร์ต้องรู้ลึกถึงแก่น เทคโนโลยี ถ้าสักแต่สะสมชั่วโมงบิน จนชำนาญหน้างาน อย่างเดียว พอเทคโนโลยีเปลี่ยน ตัวเองก็หมดค่า”
"คุณรชา เพริศพิพัฒน์" กรรมการผู้จัดการบริษัทราเน็ทจำกัด ผู้เป็นเจ้าของศูนย์อบรม Cisco Network ชั้นนำของไทย ได้มองเห็นถึงโอกาสในการร่วมพัฒนาศักยภาพ ให้กับนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครือข่าย ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านนี้ กำลังต้องการบุคลากรที่มีความสามารถพร้อมลงสนามในภาคอุตสาหกรรม อยู่เป็นจำนวนมาก ด้วยเจตนาจึงเกิดความร่วมมือกันระหว่าง คุณรชา และคณะ IST ของเรา ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการศึกษา และติดปีกทางปัญญาเพื่อก้าวเข้าสู่ความ เป็นมืออาชีพ อย่างแท้จริง
ทำไมต้องเรียนรู้ ระบบเครือข่าย : " เพราะทุกวันนี้ เทคโนโลยีมันอยู่กับตัวเรา " " เพราะมันเข้ามาในชีวิตประจำวันของคุณโดยไม่รู้ตัว เรามีการใช้มันมากขึ้น เช่น การซื้อของ Online ที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การให้บริการจึงต้อง สามารถตอบสนองและรองรับ กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว เพราะอย่างนี้มันจึงเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งผู้ขาย ผู้ให้บริการต่างๆ ระบบ อุปกรณ์ ฯลฯ และทั้งหมดนั้น คืองานของเรา "
" องค์ความรู้ในเรื่องระบบเครือข่าย มันเริ่มจากมหาวิทยาลัย เกิดจากความรู้พื้นฐานทั้งหมด แล้วถึงจะนำมาปรับปรุงเพื่อให้ได้เปรียบ " " นั่นก็เป็นอีกเหตุผล ที่เราสนับสนุน อุปกรณ์ หรืออะไรก็แล้วแต่ มันสามารถนำไปต่อยอดได้ แต่ในการเรียนรู้เราจะไม่รู้แค่ตัวอุปกรณ์ หรือเรื่องของ Commercial Product เพราะเราจะรู้เพียงแต่เรื่อง Product นั้นๆ มันต้องได้รับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยควบคู่ไปด้วย มันจึงเป็นจุดที่องค์ความรู้ทั้ง 2 ด้านมาพบกันพอดี ซึ่งมันคือประโยชน์สูงสุด "
"คนเราไม่ได้มี ชีวิต แบบที่ ตัวเองคิด แต่มีชีวิต แบบที่ ตัวเองทำ คุณทำอะไร คุณก็ได้ แบบนั้น หลักการ มีแค่นี้เอง" รชา เพริศพิพัฒน์
สิ่งที่อยากฝากถึง นักศึกษา รุ่นใหม่ " ฝากถึงน้องๆ นักศึกษา ขอให้มีความตั้งใจ มีความรู้ เวลาสัมภาษณ์งานต้องตอบให้ฉะฉาน และ Certificate ทางด้านเทคโนโลยีเครือข่าย ก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่ใช้ในการเบิกทาง ในการทำงาน และแน่นอนว่า ส่วนสำคัญที่สุด คือความสามารถของคุณ ถ้าคุณมีความรู้ ยังไงเขาก็รับคุณเข้าทำงาน แต่ระหว่างคนที่มี Certificate มาแล้วกับการรับคนเข้ามาปั้น แล้ว ราคาค่าตัวเท่ากัน บริษัทก็คงเลือกรับคนที่มี Certificate ดีกว่า โดยหลักการ ควรจะมี เพราะมันสร้างโอกาสให้เรามากกว่า "
" สุดท้าย หากเรารักที่จะเรียนรู้ เราอาจหาหนังสือสักเล่มที่เหมาะสมกับเรา หนังสือบางเล่ม ถ้าคุณไม่มีความรู้เลยคุณก็ว่ามันยาก แต่ถ้าคุณมีความรู้ในระดับหนึ่ง คุณก็ว่ามันโอเค แต่ถ้าคุณมีความรู้มากกว่าหนังสือ คุณก็ว่ามันใช้ไม่ได้ ถ้าแนะนำก็คงให้อ่านทุกเล่มเพื่อหาไอเดีย เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ หนังสือบางเล่มอาจจะเหมาะกับเทคโนโลยีใน ยุคหนึ่ง ทุกเล่มก็อาจตอบโจทย์ได้ไม่หมด ให้อ่านแล้วนำมาเปรียบเทียบ และนำมาพิสูจน์ ด้วยตนเอง "
บทสัมภาษณ์ของ IST YELLOW ในครั้งนี้ จะเป็นเหมือนสิ่งยืนยันของผู้ที่ มีประสบการณ์จริง ในภาคอุตสาหกรรมว่า บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีนั้นเป็นที่ต้องการของ ตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก และอีกสิ่งหนึ่ง ที่เราทุกคนควรปฏิบัติอยู่เสมอ นั่นคือ การพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ISTYELLOW บทสัมภาษณ์ที่ ผ่านมา

 
คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IST)
(Line group : IST MUT)

สวัสดี EP.08 เคยมีคนบอกว่า "หากจะให้อะไรแก่ใครสักคน จงให้วิชาความรู้" IST Yellow ฉบับนี้เราได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ของคณะ IST ของเรา ท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ร่วมสนับสนุนห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ทางระบบเน็ตเวิร์ก ที่เกิดเป็น Space ให้กับนักศึกษาและบุคคลต่างๆ ที่มีความสนใจ ได้คิดค้น ทดลอง วิจัย หรือกระทั่งการซ้อมผีมือของนักศึกษา ก่อนเข้าสู่ ภาคอุตสาหกรรม ทางทีมงาน จึงมีความสนใจในมุมมอง และทัศนคติของผู้ชายคนนี้ "คุณรชา เพริศพิพัฒน์"
“เอนจิเนียร์ต้องรู้ลึกถึงแก่น เทคโนโลยี ถ้าสักแต่สะสมชั่วโมงบิน จนชำนาญหน้างาน อย่างเดียว พอเทคโนโลยีเปลี่ยน ตัวเองก็หมดค่า”
"คุณรชา เพริศพิพัฒน์" กรรมการผู้จัดการบริษัทราเน็ทจำกัด ผู้เป็นเจ้าของศูนย์อบรม Cisco Network ชั้นนำของไทย ได้มองเห็นถึงโอกาสในการร่วมพัฒนาศักยภาพ ให้กับนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครือข่าย ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านนี้ กำลังต้องการบุคลากรที่มีความสามารถพร้อมลงสนามในภาคอุตสาหกรรม อยู่เป็นจำนวนมาก ด้วยเจตนาจึงเกิดความร่วมมือกันระหว่าง คุณรชา และคณะ IST ของเรา ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการศึกษา และติดปีกทางปัญญาเพื่อก้าวเข้าสู่ความ เป็นมืออาชีพ อย่างแท้จริง
ทำไมต้องเรียนรู้ ระบบเครือข่าย : " เพราะทุกวันนี้ เทคโนโลยีมันอยู่กับตัวเรา " " เพราะมันเข้ามาในชีวิตประจำวันของคุณโดยไม่รู้ตัว เรามีการใช้มันมากขึ้น เช่น การซื้อของ Online ที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การให้บริการจึงต้อง สามารถตอบสนองและรองรับ กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว เพราะอย่างนี้มันจึงเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งผู้ขาย ผู้ให้บริการต่างๆ ระบบ อุปกรณ์ ฯลฯ และทั้งหมดนั้น คืองานของเรา "
" องค์ความรู้ในเรื่องระบบเครือข่าย มันเริ่มจากมหาวิทยาลัย เกิดจากความรู้พื้นฐานทั้งหมด แล้วถึงจะนำมาปรับปรุงเพื่อให้ได้เปรียบ " " นั่นก็เป็นอีกเหตุผล ที่เราสนับสนุน อุปกรณ์ หรืออะไรก็แล้วแต่ มันสามารถนำไปต่อยอดได้ แต่ในการเรียนรู้เราจะไม่รู้แค่ตัวอุปกรณ์ หรือเรื่องของ Commercial Product เพราะเราจะรู้เพียงแต่เรื่อง Product นั้นๆ มันต้องได้รับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยควบคู่ไปด้วย มันจึงเป็นจุดที่องค์ความรู้ทั้ง 2 ด้านมาพบกันพอดี ซึ่งมันคือประโยชน์สูงสุด "
"คนเราไม่ได้มี ชีวิต แบบที่ ตัวเองคิด แต่มีชีวิต แบบที่ ตัวเองทำ คุณทำอะไร คุณก็ได้ แบบนั้น หลักการ มีแค่นี้เอง" รชา เพริศพิพัฒน์
สิ่งที่อยากฝากถึง นักศึกษา รุ่นใหม่ " ฝากถึงน้องๆ นักศึกษา ขอให้มีความตั้งใจ มีความรู้ เวลาสัมภาษณ์งานต้องตอบให้ฉะฉาน และ Certificate ทางด้านเทคโนโลยีเครือข่าย ก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่ใช้ในการเบิกทาง ในการทำงาน และแน่นอนว่า ส่วนสำคัญที่สุด คือความสามารถของคุณ ถ้าคุณมีความรู้ ยังไงเขาก็รับคุณเข้าทำงาน แต่ระหว่างคนที่มี Certificate มาแล้วกับการรับคนเข้ามาปั้น แล้ว ราคาค่าตัวเท่ากัน บริษัทก็คงเลือกรับคนที่มี Certificate ดีกว่า โดยหลักการ ควรจะมี เพราะมันสร้างโอกาสให้เรามากกว่า "
" สุดท้าย หากเรารักที่จะเรียนรู้ เราอาจหาหนังสือสักเล่มที่เหมาะสมกับเรา หนังสือบางเล่ม ถ้าคุณไม่มีความรู้เลยคุณก็ว่ามันยาก แต่ถ้าคุณมีความรู้ในระดับหนึ่ง คุณก็ว่ามันโอเค แต่ถ้าคุณมีความรู้มากกว่าหนังสือ คุณก็ว่ามันใช้ไม่ได้ ถ้าแนะนำก็คงให้อ่านทุกเล่มเพื่อหาไอเดีย เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ หนังสือบางเล่มอาจจะเหมาะกับเทคโนโลยีใน ยุคหนึ่ง ทุกเล่มก็อาจตอบโจทย์ได้ไม่หมด ให้อ่านแล้วนำมาเปรียบเทียบ และนำมาพิสูจน์ ด้วยตนเอง "
บทสัมภาษณ์ของ IST YELLOW ในครั้งนี้ จะเป็นเหมือนสิ่งยืนยันของผู้ที่ มีประสบการณ์จริง ในภาคอุตสาหกรรมว่า บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีนั้นเป็นที่ต้องการของ ตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก และอีกสิ่งหนึ่ง ที่เราทุกคนควรปฏิบัติอยู่เสมอ นั่นคือ การพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ISTYELLOW บทสัมภาษณ์ที่ ผ่านมา

 
คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IST)
(Line group : IST MUT)

สวัสดี EP.08 เคยมีคนบอกว่า "หากจะให้อะไรแก่ใครสักคน จงให้วิชาความรู้" IST Yellow ฉบับนี้เราได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ของคณะ IST ของเรา ท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ร่วมสนับสนุนห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ทางระบบเน็ตเวิร์ก ที่เกิดเป็น Space ให้กับนักศึกษาและบุคคลต่างๆ ที่มีความสนใจ ได้คิดค้น ทดลอง วิจัย หรือกระทั่งการซ้อมผีมือของนักศึกษา ก่อนเข้าสู่ ภาคอุตสาหกรรม ทางทีมงาน จึงมีความสนใจในมุมมอง และทัศนคติของผู้ชายคนนี้ "คุณรชา เพริศพิพัฒน์"
“เอนจิเนียร์ต้องรู้ลึกถึงแก่น เทคโนโลยี ถ้าสักแต่สะสมชั่วโมงบิน จนชำนาญหน้างาน อย่างเดียว พอเทคโนโลยีเปลี่ยน ตัวเองก็หมดค่า”
"คุณรชา เพริศพิพัฒน์" กรรมการผู้จัดการบริษัทราเน็ทจำกัด ผู้เป็นเจ้าของศูนย์อบรม Cisco Network ชั้นนำของไทย ได้มองเห็นถึงโอกาสในการร่วมพัฒนาศักยภาพ ให้กับนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครือข่าย ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านนี้ กำลังต้องการบุคลากรที่มีความสามารถพร้อมลงสนามในภาคอุตสาหกรรม อยู่เป็นจำนวนมาก ด้วยเจตนาจึงเกิดความร่วมมือกันระหว่าง คุณรชา และคณะ IST ของเรา ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการศึกษา และติดปีกทางปัญญาเพื่อก้าวเข้าสู่ความ เป็นมืออาชีพ อย่างแท้จริง
ทำไมต้องเรียนรู้ ระบบเครือข่าย : " เพราะทุกวันนี้ เทคโนโลยีมันอยู่กับตัวเรา " " เพราะมันเข้ามาในชีวิตประจำวันของคุณโดยไม่รู้ตัว เรามีการใช้มันมากขึ้น เช่น การซื้อของ Online ที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การให้บริการจึงต้อง สามารถตอบสนองและรองรับ กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว เพราะอย่างนี้มันจึงเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งผู้ขาย ผู้ให้บริการต่างๆ ระบบ อุปกรณ์ ฯลฯ และทั้งหมดนั้น คืองานของเรา "
" องค์ความรู้ในเรื่องระบบเครือข่าย มันเริ่มจากมหาวิทยาลัย เกิดจากความรู้พื้นฐานทั้งหมด แล้วถึงจะนำมาปรับปรุงเพื่อให้ได้เปรียบ " " นั่นก็เป็นอีกเหตุผล ที่เราสนับสนุน อุปกรณ์ หรืออะไรก็แล้วแต่ มันสามารถนำไปต่อยอดได้ แต่ในการเรียนรู้เราจะไม่รู้แค่ตัวอุปกรณ์ หรือเรื่องของ Commercial Product เพราะเราจะรู้เพียงแต่เรื่อง Product นั้นๆ มันต้องได้รับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยควบคู่ไปด้วย มันจึงเป็นจุดที่องค์ความรู้ทั้ง 2 ด้านมาพบกันพอดี ซึ่งมันคือประโยชน์สูงสุด "
"คนเราไม่ได้มี ชีวิต แบบที่ ตัวเองคิด แต่มีชีวิต แบบที่ ตัวเองทำ คุณทำอะไร คุณก็ได้ แบบนั้น หลักการ มีแค่นี้เอง" รชา เพริศพิพัฒน์
สิ่งที่อยากฝากถึง นักศึกษา รุ่นใหม่ " ฝากถึงน้องๆ นักศึกษา ขอให้มีความตั้งใจ มีความรู้ เวลาสัมภาษณ์งานต้องตอบให้ฉะฉาน และ Certificate ทางด้านเทคโนโลยีเครือข่าย ก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่ใช้ในการเบิกทาง ในการทำงาน และแน่นอนว่า ส่วนสำคัญที่สุด คือความสามารถของคุณ ถ้าคุณมีความรู้ ยังไงเขาก็รับคุณเข้าทำงาน แต่ระหว่างคนที่มี Certificate มาแล้วกับการรับคนเข้ามาปั้น แล้ว ราคาค่าตัวเท่ากัน บริษัทก็คงเลือกรับคนที่มี Certificate ดีกว่า โดยหลักการ ควรจะมี เพราะมันสร้างโอกาสให้เรามากกว่า "
" สุดท้าย หากเรารักที่จะเรียนรู้ เราอาจหาหนังสือสักเล่มที่เหมาะสมกับเรา หนังสือบางเล่ม ถ้าคุณไม่มีความรู้เลยคุณก็ว่ามันยาก แต่ถ้าคุณมีความรู้ในระดับหนึ่ง คุณก็ว่ามันโอเค แต่ถ้าคุณมีความรู้มากกว่าหนังสือ คุณก็ว่ามันใช้ไม่ได้ ถ้าแนะนำก็คงให้อ่านทุกเล่มเพื่อหาไอเดีย เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ หนังสือบางเล่มอาจจะเหมาะกับเทคโนโลยีใน ยุคหนึ่ง ทุกเล่มก็อาจตอบโจทย์ได้ไม่หมด ให้อ่านแล้วนำมาเปรียบเทียบ และนำมาพิสูจน์ ด้วยตนเอง "
บทสัมภาษณ์ของ IST YELLOW ในครั้งนี้ จะเป็นเหมือนสิ่งยืนยันของผู้ที่ มีประสบการณ์จริง ในภาคอุตสาหกรรมว่า บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีนั้นเป็นที่ต้องการของ ตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก และอีกสิ่งหนึ่ง ที่เราทุกคนควรปฏิบัติอยู่เสมอ นั่นคือ การพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ISTYELLOW บทสัมภาษณ์ที่ ผ่านมา

 
คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IST)
(Line group : IST MUT)