AWARD

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สุนิสา ดะเซ็ง และ น.ส.อังสุมาริณ หลำวรรณะ นักศึกษาคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง


IST YELLOW