Activities

  • สัมผัสของจริง หุ่นยนต์และเทคโนโลยีสมองกลสุดล้ำ กับงาน MUT Open House 2017

  • ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัท สุพรีม โพรดักส์ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ภาพบรรยากาศกิจกรรมแปรอักษร "รวมใจภักดิ์ รักอาลัยพ่อหลวง" ณ สนามฟุตบอล ม.เทคโนโลยีมหานคร 

  • กิจกรรมวาดภาพเพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  • ขอเชิญประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ รักอาลัยพ่อหลวง" เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

  • นักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครอาสาทำดีเพื่อพ่อ รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะล้นบริเวณสนามหลวง

  • พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  • สำหรับกิจกรรม Freshy Day & Freshy Night 2016  ในปีนี้ ประกอบด้วย พิธีวิ่งธงประเพณี ร่วมขับร้องเพลงจะจงรัก กิจกรรมบูม MUT การร้องเพลงประจำคณะ ขบวนพาเหรด กีฬาสันทนาการ การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ การประกวดสแตนเชียร์ ประกวดดาว-เดือน ประกวดร้องเพลง และการแสดงคอนเสริต์จาก ศิลปิน SEED FM ที่มาร่วมสร้างสีสรรภายในงาน